Read this statement in English.

Dünyanın en saygın gazetecilik örgütlerinden dördünün temsilcileri, tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e yönelik tecrit uygulamasını kınamak üzere Silivri Cezaevi önünde bir açıklama yaptı.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Etik Gazetecilik Ağı (EJN), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), PEN International, Dünya Gazete ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA) ve Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), Adalet Bakanlığı’na ortak bir başvuruda bulunarak Dündar ve Gül ile görüşme talep etmişti.

Ancak bakanlık bu talebi reddetti.

IPI, CPJ, RSF ve EJN’in temsilcileri Silivri Cezaevi önünde bakanlığın ret kararını bir basın açıklamasıyla protesto etti. Uluslararası gazeteciler bu kapsamda Umut Nöbeti’ne de katıldı.

Türkiye, hapisteki gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün destekçileriyle görüşmesine müsaade etmeli

Önde gelen uluslararası ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kuruluşları, Türk hükümetinin, haberleri nedeniyle hapsedilen ikilinin destekçilerinin ziyaretine izin vermeyi reddetmesini kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Önde gelen uluslararası ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kuruluşlarından oluşan bir ittifak, Türkiye’nin istihbarat örgütünün Suriye’deki İslamcı isyancı grupları gizlice silahlandırdığını iddia eden haberler nedeniyle hapsedilen gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ü ziyaret etmelerine; Türk hükümetinin izin vermeyi reddetmesini kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Cumhuriyet’in genel yayın yönetmeni Dündar ve gazetenin Ankara büro şefi Erdem Gül; terörist örgüte yardım etmek, casusluk ve gizli belgeleri ifşa etmek suçlamalarından mahkeme önüne çıkarılmak için İstanbul’un batısındaki yüksek güvenlikli Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

Sanıklara haklarındaki iddianameleri görmelerine izin verilmediği için suçlamalar belirsizliğini koruyor. Fakat davanın 29 Mayıs 2015’te, Cumhuriyet’te yayınlanan ve Türk güvenlik güçlerinin Suriye’ye cephane ve silah dolu kilitli sandıklar götüren istihbarat kurumuna ait kamyonları aramasını gösteren videodan kaynaklandığı düşünülüyor.

Son yıllarda, 100’den fazla gazeteci Türk cezaevlerinde tutuldu, Türkiye’deki gazeteciler genellikle hapisteki meslektaşlarını ziyaret edebiliyordu. Fakat son aylarda Türkiye’nin Adalet Bakanlığı Dündar ve Gül’e ziyaretlerin çoğunu fiilen yasakladı. Ziyaretine izin verilenler sadece yakın aile üyeleri, avukatları ve milletvekilleri oldu.

Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda Türkiye’deki gazeteci gruplarının ve diğerlerinin ziyaret taleplerini reddetmesini takiben, 11 ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü savunucusu örgütten oluşan ittifak 8 Ocak 2016’da; Dündar ve Gül’ü 27 Ocak çarşamba günü ziyaret etmek için ortak bir talep sundu.

Ittifak; Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazeteciler Koruma Komitesi (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), ARTICLE 19, Index on Censorship (Sansür Endeksi), Etik Gazetecilik Ağı (EJN), Uluslararası PEN, Dünya Gazete ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA) ve Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü’nü (SEEMO) içeriyor.

Fakat 22 Ocak’ta Adalet Bakanlığı talebi reddetti. Cevap olarak bakanlık, mevzuata atıfta bulunarak izin vermeyi reddetti. İttifak, 40 gün tecrit altında tutulduktan sonra nihayet ortak bir hücreye bu ayın başında transfer edilen Dündar ve Gül’ün destekçileri tarafından ziyaret edilmesinin reddedilmesini ve onlara karşı suçlamaları kınıyor.

Hiç şüphesiz kamuoyunu ilgilendiren ve aciliyet taşıyan bir konuda haber yapan gazetecilerin misilleme olarak zulme uğraması ve başka herhangi bir tutukluya tanınan ziyaret hakkının reddedilmesi; haklarının ihlalidir ve yetkinin ağır bir şekilde suiistimalidir. Yapılan yanlışa; ne Dündar ne de Gül’ün henüz hüküm giymemesi ve hatta haklarındaki suçlamalardan bihaber tutulması da eşlik ediyor.

Terörle mücadele yasalarının gazetecilere karşı kullanılması, tekrarlayan benzeri durumların sadece sonuncusu. Bu durum, büyüyen otokratlığı ve insan haklarının apaçık bir şekilde aşındırılmasını ortaya koyan gelişmeler listesine ekleniyor. Bu gelişmeler; yargının siyasallaşması, ceza yasalarının benzer şekilde suiistimal edilmesi, belli içeriklerin yayılması üzerine doğrudan yasak uygulanması, devlet kurumlarının ve ekonomik araçların medya kuruluşlarını susturmak için kullanılması, eleştirel gazetecilere yönelik sözlü, kimi durumlarda da fiziki saldırılar, ve hükümet muhaliflerini hedef alan internet üzerinden nefret kampanyalarını içeriyor.

İttifak, Türk makamlarını Dündar ve Gül’ü gecikme olmaksızın serbest bırakmaya, haklarındaki bütün suçlamaları çekmeye ve şu an gazetecilikle ya da dile getirdikleri görüşlerle ilgili tutuklu bulunan bütün gazetecileri de özgür bırakmaya çağırıyor. İttifak, ayrıca Türkiye’deki yasa koyucuları ülkenin otokratlığa doğru gidişini tersine döndürecek adımları atmaya ve demokratik ülkelerin hükümetlerine; ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde verdiği insan hakları taahhütlerine uyması için Türk hükümetine baskı uygulamaya çağırıyor.

– Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)
– Gazeteciler Koruma Komitesi (CPJ)
– Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)
– Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)
– Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)
– ARTICLE 19
– Index on Censorship (Sansür Endeksi)
– Etik Gazetecilik Ağı (EJN)
– Uluslararası PEN
– Dünya Gazete ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA)
– Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO)

# # #

Viyana merkezli IPI; basın özgürlüğünü koruma ve ilerletmeye, özgür haber akışını ön plana çıkarmaya ve gazetecilik pratiklerini iyileştirmeye adanmış editörler, medya yöneticileri ve önde gelen gazetecilerin küresel ağıdır. 1950’de Columbia Üniversitesi’nde 15 ülkeden önde gelen 34 editörün özgür basının daha iyi bir dünya yaratımına katkı sunacağı inancıyla kurulan IPI, bugün 120’den fazla ülkede üyeye sahip ve Avrupa Konseyi’nde danışmanlık statüsünde.

Bu ziyaret hakkında daha fazla bilgi ya da söyleşi talep etmek için, lütfen IPI Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis’le sellis@freemedia.at ya da +43 680 140 67 71 numaralı telefon üzerinden temasa geçin.