Aynı zamanda bu platformlarda:

IPI Özgür Sohbetler Türkiye podcast serisinin dördüncü bölümü yayında!

Podcasti hazırlayan Cansu Çamlıbel serinin dördüncü bölümünde Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Doçent Doktor ve Evrensel Gazetesi yazarı Ceren Sözeri ile Türkiye’de kadına şiddeti haberleştirmede medya dilinin önemini ve bu şiddeti belgelemedeki rolünü konuştu. Serinin ilk üç bölümünü buradan dinleyebilirsiniz! Türkiye’de medya ve artık daha çok da sosyal medya, hayatın her alanında dilin yeniden üretildiği ve sosyal medya ekosisteminde üretilen bu dil üzerinden toplumsal uzlaşma ya da kutuplaşmaların mümkün olabildiği yegane ortam. Çamlıbel ve Sözeri, Türkiye’nin son iki aydır yoğunlukla tartıştığı ve kadınları sokağa döken İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması tartışmasını; kadına şiddet, aile içi ve ev içi şiddet konularıyla beraber medyanın rolü üzerinden tartışıyor.

Akademisyen ve köşe yazarı Sözeri, her ne kadar son dönemde kadın hareketinin çabaları ile beraber medyada önemli bir değişimin gerçekleştiğini de göz ardı etmemek gerektiğini söylese ve sosyal medyanın tepki yaratmak adına işlevsel bir görevi olduğunu belirtse de Pınar Gültekin cinayetinde olduğu gibi maksimum tık alma amacıyla haber yaparak cinayetin politik görünümünden sıyrılıp olayı estetik fotoğraflar galerisine dönüştürerek veren belli kesim medyanın ve zihniyetin henüz değiştirilemediğinin altını çizdi.

Sohbette değinilen konu başlıklarından bazıları şöyle:

  • Kadına şiddetin haberleşmesinde ve belgelenmesinde medyanın yeri,
  • Medyadan ev içi şiddeti haberleştirirken nasıl bir dil kullanılmasının beklendiği,
  • Şiddete uğrayan kişinin kimliğinin, olayın detaylarının paylaşılıp paylaşılmaması üzerinden gazeteciliğin etik soruları
  • Şiddetin kullanılan dille normalleştirilmesi ve tık alma amacıyla hareket eden medya dili
  • Kullanılan dil ile cezasızlığın normalleştirilmesi ve haberin cinayete/şiddete yol gösterici veya cesaretlendirici olması

IPI Özgür Sohbetler podcast serisi hakkında:

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’ye özel yeni podcast serisi IPI Özgür Sohbetler‘i duyurmaktan gurur duyuyor. Özgür Sohbetler, basın ve ifade özgürlüğü, kaliteli gazeteciliğin geleceği üzerine önemli konuları zamanlı sohbetlerle dinleyiciye ulaştırmayı hedefleyen yeni bir platformdur. Bu podcast serisinde, Türkiye’nin en güvenilir gazeteci, editör ve uzmanlarının birinci ağızdan görüş ve hikayelerini dinleyecek, hem yerel hem uluslararası dinleyici kitlesi için hazırlanmış önemli mesleki konular hakkında yorum ve analizlerine erişebileceksiniz. Bölümler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanacaktır.

Türkiye’de bağımsız gazetecilik büyük baskı kıskacındayken, mesleği icra edenler halkın haber alma hakkı için mücadelesine ve karşılaşılan yeni zorluklara karşı yeni yöntemler bularak mesleklerini sürdürmeye devam ediyor. Özgür Sohbetler ile birinci ağızdan onların hikayelerini dinleyin.

IPI Özgür Sohbetler, Duvar English haber sitesinin genel yayın yönetmeni ve IPI Türkiye Ulusal Komite üyesi Cansu Çamlıbel tarafından hazırlanıp sunuluyor. Duvar’a katılmadan önce Çamlıbel Hürriyet gazetesinin Washington D.C. muhabirliğini üstlenmişti.

Ceren Sözeri ile bölümden öne çıkanlar:

‘’Türkiye medyasının kadın haberleri veya kadınlara yönelik şiddet haberleri konusunda geçmişten bu yana oldukça kötü bir performans izlediğini biliyoruz.’’

‘’Şiddete uğrayan bir kadın bunu (kimliğini) ifşa etmek, bunu bir mücadele alanına çevirmek isteyebilir. Ancak kişi eğer istemiyorsa veya beyanı alınacak bir ortam söz konusu değilse, o zaman elbette can güvenliğini koruyabilmek, hayatına devam etmesini sağlayabilmek için kimliğinin ifşa edilmemesi gerekiyor. Türkiye medyasında, kadın sığınma evlerinin adreslerinin ifşa edildiği bir habercilikten de bahsediyoruz.’’

‘’Şiddetin tüm ayrıntılarına girmeden, o şiddeti normalleştirmeden başka bir dille daha politik, bunun bir toplum ve siyasetin sorunu olduğu çerçevesinden anlatmak gerekiyor.”

‘’Hatalı başlıkların altında çok daha temel bir duruş problemi var.’’

“Medya, toplumdaki suskunluk sarmalını kıran bir pozisyonda olabiliyor.”

‘’Kadın cinayetleri ve erkek şiddeti konusunu ancak çıkan haberlerden öğrenebiliyoruz. Devletin böyle bir verisi yok. Ancak gazetecilerin ya da sivil toplumun derlemiş oldukları haberler üzerinden kaç kadın öldürüldüğü bilgi sahibi oluyoruz.’’

“IPI’ın özellikle Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğü üzerine yaptığı çalışmaları çok değerli buluyorum. Bu dayanışmanın içerisinde hissetmek bana da iyi geliyor, bütün gazetecilere de iyi geliyordur.”