Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) Columbia Global Centers | Istanbul ile ortak düzenlediği webinar serisinin üçüncüsü, medyada ötekileştirme ve nefret söyleminde Türkiye’deki son gelişmeleri, ve bu gelişmeler ışığında kimliksel ve kültürel çeşitliliğin temsili olan hak haberciliğini ve toplumun tüm paydaşlarının ifade özgürlüğünün korunmasındaki rolünü ele alacağımız webinara davetlisiniz.

Kayıt Olun

Konular 

Dünyada sağ ve popülist akımların artması ve çeşitli ülkelerin yönetimlerinde söz sahibi olmasıyla, medyada da nefret söyleminin ve ötekileştirmenin çoğaldığı gözlemleniyor. Özellikle otoriter rejimlerde “merkez medya” diye nitelenen iktidara yakın medya kuruluşları, farklı etnik, dini, cinsel ve kültürel kimliklere sahip toplulukları hedef alan ayrımcı dili ve nefret söylemini bugün geçmişte hiç olmadığı kadar çok kullanıyor. Farklı kimlikleri “ötekileştiren” haberler, bir yandan küresel ölçeğe yayılan kutuplaşmayı derinleştirirken diğer yandan da toplumsal şiddeti körüklüyor.

Bu bağlamda, özellikle Türkiye’de “azınlık” diye nitelenen farklı aidiyetlere sahip topluluk ve bireylerin medyada nasıl yer bulduğunu anlamak önem taşıyor. Peki, farklı kimliklerin ve kültürel çeşitliliğin savunulmasında medyanın nasıl bir sorumluluğu var? Hak haberciliği nedir ve kimliksel çeşitliliğin korunması ve toplumun tüm paydaşlarının ifade özgürlüğünün tanınmasında nasıl bir role sahip? Bu tarz haberciliğin karşı karşıya kaldığı engeller nelerdir? Bugün Türkiye ve dünya basınında nefret söylemi ve ayrımcı dil ne kadar yaygındır? Farklı cinsel, dini, etnik ve kültürel toplulukların ifade özgürlükleri ana akım ve yeni medyada ne denli yer bulmaktadır?

Konuşmacılar

Yetvart Danzikyan, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Yıldız Tar, KAOS GL Derneği Medya Koordinatörü, Gazeteci
Renan Akyavaş, (M) Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye Program Koordinatörü