Uluslararası basın özgürlüğü ve insan hakları gruplarından oluşan bir koalisyon, Türkiye’deki bağımsız gazeteciliğe yönelik tehditleri incelemek için üç günlük bir misyon düzenleyecek. 

Misyon, hükümetin bilgiyi ve haberi sansürleme yetkisini daha da artıracak “dezenformasyon yasa tasarısının” meclise sunulması ışığında düzenleniyor.

Muğlak ifadeler ile oluşturulmuş “dezenformasyon” ve belirlenmesi mümkün olmayan “kasıt” tanımlarıyla, Türkiye’nin son derece siyasallaşmış yargısı tarafından denetlenecek yasa tasarısı, milyonlarca internet kullanıcısını da cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya bırakacak ve 2023 seçimleri öncesinde kapsamlı bir sansür mekanizması oluşturarak internet kullanıcılarının otosansüre yönelmesine yol açabilecektir. 

12 – 14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek misyon kapsamında misyon temsilcileri, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da birebir ve çevrimiçi toplantılar düzenleyerek , Türkiye’deki farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve yetkililer, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların üyeleri, yabancı diplomatlar, Avrupa Birliği yetkilileri, önde gelen küresel teknoloji şirketlerinin temsilcileri ve Anayasa Mahkemesi ile görüşecek.

Dezenformasyon yasasına ek olarak, koalisyonun gündeme getirmeyi planladığı diğer konular arasında gazetecilere yönelik tehditler ve yasal taciz; gazeteci güvenliği (özellikle 2023 seçimlerine doğru giderken); basın akreditasyonu; gazetecilerin yasadışı izlenmesi; yargı bağımsızlığı (veya onun eksikliği) ve bunun basın özgürlüğü üzerindeki etkileri bulunmaktadır.

Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve IPI Türkiye Ulusal Komitesi öncülüğünde düzenlenen ortak misyonda, Uluslararası Af Örgütü, Article 19, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası PEN ve Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu (SEEMO) yer alıyor. 

Koalisyon, üç gün sürecek basın özgürlüğü misyonuna ilişkin gözlemlerini ve toplantılardan ilk bulgularını, 14 Ekim Cuma günü saat 10:30’da, Postane‘de (Beyoğlu, İstanbul) ve 11:30’da Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenleyerek aktaracak.

Basın toplantısı Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecektir.

Basın toplantısına kayıt yaptırmak için lütfen Igor Celov ( icelov@ipi.media ), basın iletişim ve röportaj talepleri için lütfen Renan Akyavaş ( rakyavas@ipi.media +90 535 775 9753 ) ile iletişime geçiniz.

Misyon, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından #FreeTurkeyJournalists kampanyası kapsamında olup, Media Freedom Rapid Response projesinin desteği ile düzenlenmektedir.