VERİ & ARAŞTIRMA

VERİ VE ARAŞTIRMALAR

IPI’ın Türkiye’de basın özgürlüğü üzerine yayımlanan en son veri ve araştırmaları

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORLARI

19 Aralık 2023

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından yayımlanan “Deprem ve genel seçimlerin ortasında basın özgürlüğü krizi derinleşiyor” adlı misyon raporu, 2-5 Ekim 2023 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilen basın özgürlüğü uluslararası ortak misyonu sonucu hazırlandı. Rapor, Şubat ayındaki trajik depremler ve Mayıs ayındaki meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin damgasını vurduğu 2023 yılında Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin karşılaştığı zorlukları merkeze aldı.

10 Aralık 2023

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 100 yaşını deviren Türkiye Cumhuriyeti’nin inişli çıkışlı basın tarihinden en önemli kesitleri ele alan bir rapor hazırladı. Editörlüğünü Selin Uğurtaş’ın üstlendiği “Zafer biraz da hasar ister” başlıklı raporda 16 gazeteci ve akademisyen, Türkiye basın tarihini ve geleceğini yazdı.

3 Mayıs 2023

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler öncesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “Kritik Seçim Yılında Medyaya Yönelik Kısıtlamalar” raporunu sunuyor. IPI ve çeşitli partner kuruluşların 2022 yılının Ekim ayında Türkiye’de yürüttüğü basın özgürlüğü misyonunda elde ettiği bulguları baz alan rapor, seçimler öncesinde bağımsız medyaya ve gazetecilere yönelik tehditlere ışık tutuyor.

2 Mayıs 2022

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), yayınladığı 2021 tarihli misyon raporuyla Türkiye’de medya özgürlüğünün daha da kötüye gideceğine yönelik uyarıda bulundu. 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesinde paylaşılan rapor, hükümetin 2023’te yapılacak seçimler öncesi çevrimiçi bilgi akışını daha fazla kontrol altına alarak dijital sansürü artırmaya yönelik çabalarını inceliyor.

11 Mart 2021

IPI Türkiye Ulusal Komitesi üyesi, gazeteci İpek Yezdani’nin COVID-19’un Türkiye’de bağımsız medya üzerindeki etkisini araştırmak üzere yürüttüğü çalışmanın bulguları bu raporla sunuluyor. Yapılan çalışma, pek çok yaygın ve yerel medya kuruluşundan temsilcileriyle görüşmeler yapılarak gazetecilerin bu dönemde yüzleştiği temel sorunlara ışık tutuyor.

3 Mart 2021

IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya ve gazeteci Burak Ütücü, bu kapsamlı raporda ülkedeki dijital haber medyasının fotoğrafını çekiyor. 28 yaygın ve yerel medya kuruluşunun incelendiği rapor, bağımsız medyanın dijital etkisini, kapasitesini ve ihtiyaçlarını eskinin “ana akım” kuruluşlarıyla kıyaslıyor. Rapor, yüzbinlerce dijital veri noktasına ve bağımsız medyanın 20 yöneticisiyle yapılan anket ve görüşmelere dayanıyor. Dijitalde bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilirliği için sorunlar saptandıktan sonra çözüm önerileri getiriliyor.

30 Kasım 2020

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından yayımlanan “Türkiyeli Gazeteciler Baskıların Kıskacında” adlı misyon raporu, 6-9 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası basın özgürlüğü misyonu sonucu hazırlanmıştır. Rapor, medya özgürlüğüne uygulanan baskıların boyutunu gözler önüne sererken; misyon heyeti, uluslararası diplomatik temsilcileri Türkiye’nin içinde bulunduğu basın özgürlüğü krizini aşmak adına bulgularla uyumlu ve ortak eyleme çağırdı.

31 Mart 2020

Rapor, 26 Şubat 2019 ile 6 Mart 2020 tarihleri arasında 15 farklı şehirde gözlemlenen
(219 farklı suçlamanın yer aldığı) 169 davanın 319 duruşmasını incelemektedir. Raporda 169 davanın 98’inde sanıklara terörle ilgili suçlamalar yöneltildiği kaydedildi. Bu süreçte yargılanan 89 gazeteci mahkûm edildi, mahkumiyetlerin 69’u (yüzde 78), terörizmle ilişkiliydi.

March 27, 2020

The data collected between January 1 and February 29, 2020 reinforce the argument that Turkish courts are failing to provide an effective domestic remedy for rights violations, the exhaustion of which is a precondition for application to the ECtHR. Journalists and others targeted for exercising freedom of expression are therefore being denied effective protection of their rights.

January 20, 2020

Report’s findings confirm the pattern of violating fundamental rights to liberty, freedom of expression and fair trial guaranteed in the Turkish Constitution, the European Convention on Human Rights and the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR).

December 18, 2019

Turkey’s prosecutors continue to conflate journalism for terrorism propaganda making hundreds of dedicated journalists losing years fighting spurious charges

November 18, 2019

“Turkey’s Journalists in the Dock: The Judicial Silencing of the Fourth Estate” underscores the depth of Turkey’s now three-year-crackdown on the media despite the Turkish government’s attempts to distract from it.

September 25, 2019

Turkey’s courts continue to prosecute journalism while ignoring fair trial principles

July 30, 2019

Report finds no significant improvement of courts’ protection of journalists’ rights

August 5, 2019

More than three years since Turkey’s 2016 failed coup and one year after its state of emergency was lifted, the government continues its relentless and pervasive crackdown on civic space, media freedom and dissenting voices.

July 16, 2019

Report reflects over 100 interviews with journalism students and local journalists

February 11, 2019

Representatives of IPI’s secretariat observed four hearings in Istanbul in May 2019. The hearings were part of trials against journalists Hasan Cemal, Çağdaş Erdoğan and Cansu Pişkin, Kemal Karagöz and Kemal Demir

28 Ocak 2019

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Türkiye merkezli Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) ortak çalışmalarıyla hazırlanan 2018 Adalet Gözlem Raporu’nun gösterdiği ön sonuçlara göre Türk mahkemeleri düzenli olarak gazetecilerin adil yargılanma hakkını ihlal ediyor.

KONUYA GÖRE VERİ VE ARAŞTIRMALAR