IPI Özgür Sohbetler: Türkiye podcast serisinin 44. bölümü yayında!

IPI Özgür Sohbetler’in yeni bölümünde gazeteci Cansu Çamlıbel’in konuğu siyasi mikro hedefleme, algoritmik manipülasyon ve dijital dirençlilik gibi alanlarda faaliyet gösteren Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu Handan Uslu’ydu.

Aynı zamanda bu platformlarda:

Uslu; teknoloji şirketlerinin kullandığı algoritmaların dünyanın bilgi ekosistemini oluşturduğunu, Gözlemevi’nin bu firmaların özellikle içerik moderasyonu konusunda hesap verebilirlikten uzak olmasının doğurduğu ihtiyaç üzerine kurulduğunu ve merkez olarak kamuoyunun maruz kaldığı manipülasyon ve zararı ortaya koyan araştırmalar yürüttüklerini aktarıyor.

“Uyku düzeninizden ruh halinize, alışveriş alışkanlıklarınızdan siyasi eğiliminize kadar sizi sizden çok daha iyi tanıyorlar” şeklinde tanımladığı teknoloji şirketlerine hesap sorma yönünde net kriterler belirlemek gerektiğine dikkat çeken Uslu, bunu şöyle örnekliyor ve açıklıyor: “Veriyi işlerken, bu veriyi birine gönderirken ya da bu veri için bir hedefleme yaparken bunun için kullanıcının rızasını almak; kullanıcıyı (özellikle çocukları) +18 şiddet içeren içeriklerden korumak; ifade özgürlüğünü korumak ve nefret söylemini engellemek arasında iyi bir denge kurmak ve de bunun için gerekli operasyonları hayata geçirmek. Bu açıdan baktığımızda, yani beklentilerimizi çok daha net ve basit tutup bu yönde veri oluşturduğumuzda aslında bu firmaların politika ve uygulamalarını etkilemek mümkün.”

Sohbette değinilen konu başlıklarından bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

  • Gözlemevi’nin kuruluş amacı ve faaliyet alanları
  • Türkiye’de büyük teknoloji şirketlerinin hesap verebilirliği ve içerik regülasyonunun mevcut durumu
  • Seçim dönemlerinde sosyal medya platformları üzerinden yürütülen (başta siyasi mikro hedefleme olmak üzere) manipülasyon yöntemleri, bu yöntemlerin Türkiye’deki örnekleri ve ortaya çıkarılmasının önündeki engeller 
  • Siyasi manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele etme yöntemleri

IPI Özgür Sohbetler’in geçmiş bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.