11 uluslararası basın ve ifade özgürlüğü grubundan ve gazeteci örgütlerinden oluşan koalisyon, koronavirüs salgını ile ülkede daha da kötüleşen basın özgürlüğü krizinin ortasında Türkiye’ye ortak bir basın özgürlüğü misyonu gerçekleştiriyor.

Merkezi Viyana’da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) liderliğindeki 11 örgütün temsilcileri, bu hafta 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’daki kilit paydaşlar olan Türkiye hükümeti ve kurumlarının temsilcileri, çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri, Türkiye Anayasa Mahkemesi, yabancı diplomatlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile görüşecekler. Görüşmeler yüz yüze ve çevrimiçi katılım ile hibrit bir formatta gerçekleştirilecek.

Türkiye’de basın özgürlüğüne yapılan kısıtlamalar artarak sürüyor. Çok sayıda gazeteci halen cezaevinde ve gazetecilerin davaları hukukun üstünlüğünün temel standartlarına uymuyor. Türkiye hükümeti hakkında eleştirel haberler yapan gazeteciler siyasi gerekçelerle yargılanmaya ve tutuklanmaya devam ediyor.

Bu yaz, hükümet ülkedeki dijital sansürü genişletmeye yönelik tartışmalı bir sosyal medya yasasını meclisten geçirdi. Geçtiğimiz yıl ise, özellikle tv yayın sektöründe, bağımsız medyayı cezalandırmak için düzenleyici yetkilerin kötüye kullanılmasında artış görüldü. Yetkililer, hükümet söylemini eleştiren medyayı kıskaç altına alırken; koronavirüs salgınının ortasında cezaevlerindeki aşırı kalabalığı hafifletmek ve sağlığı korumak adına çıkarılan geniş infaz düzenlemesinde tahliye edilecek mahpuslara gazetecileri dahil etmeyi reddetti.

Misyonda yer alan 11 örgüt şunlardır: ARTICLE 19, Avrupalı Gazeteciler Derneği (AEJ), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), İnsan Hakları Gözlem Örgütü (HRW), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Uluslararası PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Güneydoğu Avrupa Medya Organizasyonu (SEEMO)